angliarosja

  Rozpuszczalniki Organiczne

  • aceton techniczny w paletopojemnikach 1000 l, w beczkach 200 l, kanistrach 5, 10 i 20 l
  • alkohol izopropylowy w paletopojemnikach 1000 l, w beczkach 200 l, w kanistrach 5, 10, 20 l
  • ksylen techniczny  w kanistrach 5l
  • benzyna ekstrakcyjna w paletopojemnikach 1000 l, w beczkach 200 l, kanistrach 5, 10 i 20 l; butelkach 0,5 l
  • benzyna lakowa w kanistrach 5l i butelkach 0,5 l
  • octan etylu techniczny w paletopojemnikach 1000 l, beczkach 200 l, kanistrach 5, 10, 20 l
  • toluen techniczny w paletopojemnikach 1000 l, beczkach 200 l, kanistrach 5, 10 i 20 l
  • cykloheksanon techniczny 10 l
  • nafta oświetleniowa w opakowaniach 0,5 l i 5 l,
  • terpentyna balsamiczna w butelkach 0,5 l i w kanistrach 5 l, 
  • denaturat w butelkach 0,5 l, w kanistrach 5 i 10 l  
  • rozcieńczalniki: nitro, ftalowo-karbamidowy, chlorokauczukowy, elektroizolacyjny, denaturan

  1 (4)