angliarosja

  Chemikalia nieorganiczne

  • azotan potasu  – worki 25 kg 
  • chlorki: amonu, cynku – worki 25 kg
  • chlorki: potasu - worki 25 kg, wapnia - 25 kg, magnezu - 25 kg 
  • czteroboran sodu – worki 25 kg i 1 kg
  • fosforan sodu – worki 25 kg
  • kwaśne węglan sodu – worki 25 kg
  • karbid 25/50 – bęben 50, rozważamy w mniejsze opakowania (także własne)
  • pirosiarczyn sodu – worki 25 kg
  • podchloryn sodu – luzem, kanistry 5 l i 10 l lub w opak. uzgodnionych z klientem
  • siarczany: glinu 17 %, miedzi – worki 25 kg
  • siarczan sodu bezwodny – worki 25 lub 50 kg
  • siarczyn sodu – worki 25 kg
  • siarka mielona – 0,5 kg; 1 kg,  i 25 kg
  • tiosiarczan sodu – worki 25 kg lub 50 kg (na zamówienie)
  • siarczan magnezu  - worki 25 kg (na zamówienie)
  • metakrzemian sody (na zamówienie)
  • szkło wodne sodowe – 7 kg, beczki 77 kg
  • talk techniczny – worki 1 kg i 25 kg 
  • wapno chlorowane – opakowania 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg lub 30 kg 
  • węglan sodu bezwodny – worki 25 kg
  • węglan wapnia syntetyczny – worki 25 kg
  • woda amoniakalna – kanistry 5 l i 30 l, 
  • woda utleniona - opakowania 1l, 5l, 20l, 30l
  • woda destylowana i demineralizowana – beczki 30 l, kanistry 1, 5 i 10 l
  • wodorotlenek potasu – worki 25 kg
  • wodorotlenek sodu - worki 25 kg